BarnBridge

BOND/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000
Giá thấp nhất 24h
0.000
Vol 24h (BOND)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000
Giá thấp nhất 24h
0.000
Vol 24h (BOND)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
BOND
BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.
Tổng quan
Tên token
BOND
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
10,000,000
Sổ lệnh
0.001

Giá(
USDT
)

(
BOND
)

(
USDT
)

0.000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng(BOND)
Giá(USDT)
Số lượng(BOND)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào BOND
Bán ra BOND
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBOND
TổngUSDT
Khả dụng-- BOND
Giá bán raUSDT
Số lượngBOND
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...