BONDLYV2

BONDLYV2/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (BONDLYV2)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Vol 24h (BONDLYV2)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
BONDLYV2
Bondly is at the forefront of bringing authenticated, digital-first goods to the market in music, entertainment, gaming and collectibles with a suite of products and services designed to support the entire blockchain ecosystem.
Tổng quan
Tên token
BONDLYV2
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
983,620,759
Sổ lệnh
0.000001

Giá(
USDT
)

(
BONDLYV2
)

(
USDT
)

0.000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng(BONDLYV2)
Giá(USDT)
Số lượng(BONDLYV2)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào BONDLYV2
Bán ra BONDLYV2
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBONDLYV2
TổngUSDT
Khả dụng-- BONDLYV2
Giá bán raUSDT
Số lượngBONDLYV2
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...