BlockWarrior
BLWA/USDT
0.0009160.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.001020
Giá thấp nhất 24h
0.000883
Vol 24h (BLWA)
2.02M
Số tiền 24h (USDT)
2.02K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
BLWA
BlockWarrior is a platform that integrates NFT gaming and decentralized yield farming applications. BlockWarrior ecosystem comprises NFT digital collectibles summoning Metaverse based on Binance Smart Chain (BSC). The game is committed to providing exciting and profitable NFT treats for BlockWarrior players. Players here can summon their unique characters for PVP battles, Boss missions, develop into different elements, level up, and ultimately earn profit in the process of the game.
Tổng quan
Tên token
BLWA
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
100,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(BLWA)

(USDT)

0.000916$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(BLWA)
Giá(USDT)
Số tiền(BLWA)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào BLWA
Bán ra BLWA
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBLWA
TổngUSDT
Khả dụng-- BLWA
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngBLWA
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only