BiFi
BIFI/USDT
0.00696+6.25%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.00696
Giá thấp nhất 24h
0.00655
Vol 24h (BIFI)
57.31K
Số tiền 24h (USDT)
391.95
Giá cao nhất 24h
0.00696
Giá thấp nhất 24h
0.00655
Vol 24h (BIFI)
57.31K
Số tiền 24h (USDT)
391.95
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
BIFI
BiFi is a multichain lending DeFi platform powered by Bifrost’s multichain technology not only Ethereum based tokens, but also other tokens from different blockchains such as Bitcoin, BSC, Avalanche, and Klaytn. Also BiFi offers a multichain wallet, Biport, allowing users to manage cryptocurrencies scattered across different blockchains all in one screen.
Tổng quan
Tên token
BIFI
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(BIFI)

(USDT)

0.00696$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(BIFI)
Giá(USDT)
Số tiền(BIFI)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào BIFI
Bán ra BIFI
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBIFI
TổngUSDT
Khả dụng-- BIFI
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngBIFI
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only