AzukiDAO

BEAN/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.0000000
Giá thấp nhất 24h
0.0000000
Vol 24h (BEAN)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
Giá cao nhất 24h
0.0000000
Giá thấp nhất 24h
0.0000000
Vol 24h (BEAN)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
BEAN
Azuki là cộng đồng NFT tốt nhất, và sự gắn kết mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới. Chúng tôi yêu Azuki Garden và sẵn sàng cống hiến tất cả những gì có thể cho nó.
Tổng quan
Tên token
BEAN
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
1,000,000,000
Sổ lệnh
0.0000001

Giá(
USDT
)

(
BEAN
)

(
USDT
)

0.0000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào BEAN
Bán ra BEAN
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBEAN
TổngUSDT
Khả dụng-- BEAN
Giá bán raUSDT
Số lượngBEAN
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...