Bitcoin Cash Node
BCH/USDT
132.23-1.78%
$0.00
Giá cao nhất 24h
136.31
Giá thấp nhất 24h
131.70
Vol 24h (BCH)
6.59K
Số tiền 24h (USDT)
885.20K
Giá cao nhất 24h
136.31
Giá thấp nhất 24h
131.70
Vol 24h (BCH)
6.59K
Số tiền 24h (USDT)
885.20K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
BCH
BCH là một đồng tiền được tạo ra bởi một đợt hard fork của Bitcoin. Nó sửa đổi mã của Bitcoin, hỗ trợ các khối lớn và không chứa Segwit. Đời trước của BCH là Bitcoin. Để giải quyết vấn đề mở rộng quy mô của Bitcoin, BCH đã giới thiệu một cơ chế nổi bật để thực sự giải quyết vấn đề đồng thuận của chính Bitcoin, thêm các khối mỏng để tăng tốc độ đồng bộ hóa, v.v. (Vì hai chuỗi BCHABC và BCHSV được tạo sau khi kết thúc đợt fork BCH, MyToken bắt kịp với hầu hết các sàn giao dịch trên thị trường và ghi BCHABC là BCH; ngoài ra, BCHSV được ghi là BCHSV.)
Tổng quan
Tên token
BCH
Thời gian phát hành
2017-07-24 00:00:00
Giá phát hành
555.89 USDT
Tổng cung lưu hành
17,830,013
Số lệnh
0.01
0.01
0.1
1
10

Giá(USDT)

(BCH)

(USDT)

132.23$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(BCH)
Giá(USDT)
Số tiền(BCH)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào BCH
Bán ra BCH
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBCH
TổngUSDT
Khả dụng-- BCH
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngBCH
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only