Bakery

BAKE/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.0000
Giá thấp nhất 24h
0.0000
Vol 24h (BAKE)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.0000
Giá thấp nhất 24h
0.0000
Vol 24h (BAKE)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
BAKE
Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance.
Tổng quan
Tên token
BAKE
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
--
Sổ lệnh
0.0001

Giá(
USDT
)

(
BAKE
)

(
USDT
)

0.0000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào BAKE
Bán ra BAKE
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBAKE
TổngUSDT
Khả dụng-- BAKE
Giá bán raUSDT
Số lượngBAKE
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...