BadgerDAO
BADGER/USDT
3.155--
$0.00
Giá cao nhất 24h
3.223
Giá thấp nhất 24h
3.091
Vol 24h (BADGER)
111.71K
Số tiền 24h (USDT)
353.48K
Giá cao nhất 24h
3.223
Giá thấp nhất 24h
3.091
Vol 24h (BADGER)
111.71K
Số tiền 24h (USDT)
353.48K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
BADGER
Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.
Tổng quan
Tên token
BADGER
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
21,000,000
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(BADGER)

(USDT)

3.155$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào BADGER
Bán ra BADGER
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBADGER
TổngUSDT
Khả dụng-- BADGER
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngBADGER
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only