B.20
B20/USDT
0.12440.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.1800
Giá thấp nhất 24h
0.1163
Vol 24h (B20)
1.30M
Số tiền 24h (USDT)
168.47K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
B20
Metapurse's B20 token is a partial ownership token, spliting the ownership of The Beeple 20 series of artworks. With Beeple's work coming to Christie's auction soon, this may be a unique way to obtain its artwork.
Tổng quan
Tên token
B20
Thời gian phát hành
2021-03-13 00:00:00
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
10,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(B20)

(USDT)

0.1244$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(B20)
Giá(USDT)
Số tiền(B20)
Thời gian
Spot
Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào B20
Bán ra B20
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngB20
TổngUSDT
Khả dụng-- B20
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngB20
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only