Aleph Zero
AZERO/USDT
0.95690.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.9742
Giá thấp nhất 24h
0.9485
Vol 24h (AZERO)
922.69K
Số tiền 24h (USDT)
889.34K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
AZERO
Aleph Zero là một nền tảng blockchain hiệu suất cao, sẵn sàng cho doanh nghiệp với giao thức đồng thuận mới dựa trên Directed Acyclic Graph (DAG), đã được đánh giá ngang hàng và được trình bày tại hội nghị ACM. Đến nay, Aleph Zero đã huy động được 15 triệu đô la để tiếp tục phát triển, tích hợp với ngăn xếp Chất nền và mở rộng nhóm. Vào năm 2022, Aleph Zero có kế hoạch kích hoạt các tính năng nâng cao quyền riêng tư dựa trên nghiên cứu tính toán an toàn của nhiều bên và các bằng chứng không có kiến thức.
Tổng quan
Tên token
AZERO
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
300,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(AZERO)

(USDT)

0.9569$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(AZERO)
Giá(USDT)
Số tiền(AZERO)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào AZERO
Bán ra AZERO
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngAZERO
TổngUSDT
Khả dụng-- AZERO
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngAZERO
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only