Aurora
AURORA/USDT
0.4049-6.12%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.4323
Giá thấp nhất 24h
0.3623
Vol 24h (AURORA)
285.72K
Số tiền 24h (USDT)
115.18K
Giá cao nhất 24h
0.4323
Giá thấp nhất 24h
0.3623
Vol 24h (AURORA)
285.72K
Số tiền 24h (USDT)
115.18K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
AURORA
Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.
Tổng quan
Tên token
AURORA
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(AURORA)

(USDT)

0.4049$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(AURORA)
Giá(USDT)
Số tiền(AURORA)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào AURORA
Bán ra AURORA
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngAURORA
TổngUSDT
Khả dụng-- AURORA
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngAURORA
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only