BounceToken
AUCTION/USDT
4.977-0.79%
$0.00
Giá cao nhất 24h
5.113
Giá thấp nhất 24h
4.929
Vol 24h (AUCTION)
11.13K
Số tiền 24h (USDT)
55.93K
Giá cao nhất 24h
5.113
Giá thấp nhất 24h
4.929
Vol 24h (AUCTION)
11.13K
Số tiền 24h (USDT)
55.93K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
AUCTION
Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.
Tổng quan
Tên token
AUCTION
Thời gian phát hành
2021-02-07 00:00:00
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
10,000,000
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(AUCTION)

(USDT)

4.977$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(AUCTION)
Giá(USDT)
Số tiền(AUCTION)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào AUCTION
Bán ra AUCTION
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngAUCTION
TổngUSDT
Khả dụng-- AUCTION
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngAUCTION
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only