Artube
ATT/USDT
0.000908+0.11%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.000955
Giá thấp nhất 24h
0.000899
Vol 24h (ATT)
259.99M
Số tiền 24h (USDT)
243.35K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
ATT
Dự án Artube là một nền tảng phương tiện kỹ thuật số dựa trên blockchain, nơi bạn có thể thưởng thức nhiều thể loại nội dung webtoon khác nhau. và hệ thống khuyến khích được cập nhật, bất kỳ ai cũng có thể mơ ước trở thành nhà văn và nhà văn có thể tạo ra nhiều nguồn thu khác nhau, cung cấp một môi trường để tập trung vào nội dung.
Tổng quan
Tên token
ATT
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
5,000,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(ATT)

(USDT)

0.000908$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(ATT)
Giá(USDT)
Số tiền(ATT)
Thời gian
Mua vào ATT
Bán ra ATT
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngATT
TổngUSDT
Khả dụng-- ATT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngATT
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác