ARMOR
ARMOR/USDT
0.005374+0.44%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.005410
Giá thấp nhất 24h
0.005341
Vol 24h (ARMOR)
8.01M
Số tiền 24h (USDT)
43.02K
Giá cao nhất 24h
0.005410
Giá thấp nhất 24h
0.005341
Vol 24h (ARMOR)
8.01M
Số tiền 24h (USDT)
43.02K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
ARMOR
Armor là công cụ tổng hợp phạm vi bảo hiểm thông minh của DeFi, có thể cung cấp dịch vụ trả khi bạn sử dụng cho các khoản tiền của người dùng trong các thỏa thuận khác nhau.
Tổng quan
Tên token
ARMOR
Thời gian phát hành
-
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(ARMOR)

(USDT)

0.005374$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(ARMOR)
Giá(USDT)
Số tiền(ARMOR)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào ARMOR
Bán ra ARMOR
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngARMOR
TổngUSDT
Khả dụng-- ARMOR
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngARMOR
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only