ANIVERSE
ANV/USDT
0.6639-2.28%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.6921
Giá thấp nhất 24h
0.5817
Vol 24h (ANV)
457.48K
Số tiền 24h (USDT)
307.19K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
ANV
ANIVERSE là một "Nền tảng Metaverse E2E" cho phép người dùng thưởng thức và trải nghiệm nhiều nội dung khác nhau như PFP NFT, Video, trò chơi, mua sắm, Defi, DAO và nhận phần thưởng cho trải nghiệm của họ trên hệ sinh thái ANIVERSE metaverse. Thông qua nhiều dữ liệu khác nhau được tạo ra từ sự tham gia của người dùng, ANIVERSE liên tục cung cấp nội dung chất lượng cao cho người dùng và mở rộng hệ sinh thái của chúng tôi. Và ANIVERSE metaverse cung cấp cho người dùng phần thưởng được tạo ra từ sự tham gia của người dùng.
Tổng quan
Tên token
ANV
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
3,000,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(ANV)

(USDT)

0.6639$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(ANV)
Giá(USDT)
Số tiền(ANV)
Thời gian
Mua vào ANV
Bán ra ANV
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngANV
TổngUSDT
Khả dụng-- ANV
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngANV
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác