Aragon

ANT/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.0000
Giá thấp nhất 24h
0.0000
Vol 24h (ANT)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.0000
Giá thấp nhất 24h
0.0000
Vol 24h (ANT)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
ANT
Aragon Network is a digital management organization controlled by tokens. The goal is to create an ecosystem that allows any organization, entrepreneurs, and investors to collaborate efficiently and securely, without technical loopholes and malicious participants.
Tổng quan
Tên token
ANT
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
0.9 USDT
Tổng cung tối đa
39,609,524
Sổ lệnh
0.0001

Giá(
USDT
)

(
ANT
)

(
USDT
)

0.0000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng(ANT)
Giá(USDT)
Số lượng(ANT)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào ANT
Bán ra ANT
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngANT
TổngUSDT
Khả dụng-- ANT
Giá bán raUSDT
Số lượngANT
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...