AME Chain

AME/USDT
0.001288--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.001411
Giá thấp nhất 24h
0.001240
Vol 24h (AME)
32.09M
Số tiền 24h (USDT)
42.63K
Giá cao nhất 24h
0.001411
Giá thấp nhất 24h
0.001240
Vol 24h (AME)
32.09M
Số tiền 24h (USDT)
42.63K
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
AME
AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.
Tổng quan
Tên token
AME
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(AME)

(USDT)

0.001288$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Spot
5X-X Futures
ETF
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào AME
Bán ra AME
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngAME
TổngUSDT
Khả dụng-- AME
Giá bán raUSDT
Số lượngAME
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only