AlgoBlocks
ALGOBLK/USDT
0.006617-0.70%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.006761
Giá thấp nhất 24h
0.006600
Vol 24h (ALGOBLK)
16.18M
Số tiền 24h (USDT)
107.81K
Giá cao nhất 24h
0.006761
Giá thấp nhất 24h
0.006600
Vol 24h (ALGOBLK)
16.18M
Số tiền 24h (USDT)
107.81K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
ALGOBLK
AlgoBlocks is a cross-chain all-in-one DeFi platform that has DeFi product aggregation, access and automation to enable anyone to invest in DeFi products seamlessly and easily.
Tổng quan
Tên token
ALGOBLK
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
188,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(ALGOBLK)

(USDT)

0.006617$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(ALGOBLK)
Giá(USDT)
Số tiền(ALGOBLK)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào ALGOBLK
Bán ra ALGOBLK
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngALGOBLK
TổngUSDT
Khả dụng-- ALGOBLK
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngALGOBLK
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only