AIDOGE

AIDOGE/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000000000000
Giá thấp nhất 24h
0.00000000000000
Vol 24h (AIDOGE)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.00000000000000
Giá thấp nhất 24h
0.00000000000000
Vol 24h (AIDOGE)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
AIDOGE
AIDOGE là một token giảm phát. Được sử dụng bởi các ứng dụng hệ sinh thái AIDOGE. Tổng cung là 210,000,000,000,000,000 token. AIDOGE thuộc về tất cả mọi người trong cộng đồng Arbitrum và cũng là chìa khóa cần thiết để mở ra các chương trong tương lai của câu chuyện AIDOGE.
Tổng quan
Tên token
AIDOGE
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
210,000,000,000,000,000
Sổ lệnh
0.00000000000001

Giá(
USDT
)

(
AIDOGE
)

(
USDT
)

0.00000000000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào AIDOGE
Bán ra AIDOGE
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngAIDOGE
TổngUSDT
Khả dụng-- AIDOGE
Giá bán raUSDT
Số lượngAIDOGE
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
Mạng ổn định
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...