Adventure Gold
AGLD/USDT
0.4763+0.82%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.4794
Giá thấp nhất 24h
0.4681
Vol 24h (AGLD)
295.14K
Số tiền 24h (USDT)
141.08K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
AGLD
AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.
Tổng quan
Tên token
AGLD
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
--
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(AGLD)

(USDT)

0.4763$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(AGLD)
Giá(USDT)
Số tiền(AGLD)
Thời gian
Spot
X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào AGLD
Bán ra AGLD
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngAGLD
TổngUSDT
Khả dụng-- AGLD
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngAGLD
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác