Adventure Gold
AGLD/USDT
0.4070--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.4154
Giá thấp nhất 24h
0.3688
Vol 24h (AGLD)
607.04K
Số tiền 24h (USDT)
238.32K
Giá cao nhất 24h
0.4154
Giá thấp nhất 24h
0.3688
Vol 24h (AGLD)
607.04K
Số tiền 24h (USDT)
238.32K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
AGLD
AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.
Tổng quan
Tên token
AGLD
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
--
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(AGLD)

(USDT)

0.4070$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào AGLD
Bán ra AGLD
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngAGLD
TổngUSDT
Khả dụng-- AGLD
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngAGLD
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only