ACoconut
AC/USDT
0.0846--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0846
Giá thấp nhất 24h
0.0786
Vol 24h (AC)
6.30K
Số tiền 24h (USDT)
523.72
Giá cao nhất 24h
0.0846
Giá thấp nhất 24h
0.0786
Vol 24h (AC)
6.30K
Số tiền 24h (USDT)
523.72
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
AC
acBTC is a composite asset backed by a basket of ERC20 BTC. The acBTC ecosystem integrates native BTC and ERC20 BTC, with swap, lending and yield generating applications into one highly secure, efficient and usable standard. With the introduction of acBTC, various forms of liquidity pegged against BTC can move efficiently between blockchain networks. Unleashing the potential of blockchain networks by expanding the capabilities of existing dApps and supporting innovative use cases.
Tổng quan
Tên token
AC
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
2,520,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(AC)

(USDT)

0.0846$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào AC
Bán ra AC
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngAC
TổngUSDT
Khả dụng-- AC
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngAC
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only