ACoconut
AC/USDT
0.0515-0.57%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0520
Giá thấp nhất 24h
0.0507
Vol 24h (AC)
361.10K
Số tiền 24h (USDT)
18.89K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
AC
acBTC is a composite asset backed by a basket of ERC20 BTC. The acBTC ecosystem integrates native BTC and ERC20 BTC, with swap, lending and yield generating applications into one highly secure, efficient and usable standard. With the introduction of acBTC, various forms of liquidity pegged against BTC can move efficiently between blockchain networks. Unleashing the potential of blockchain networks by expanding the capabilities of existing dApps and supporting innovative use cases.
Tổng quan
Tên token
AC
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
2,520,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(AC)

(USDT)

0.0515$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(AC)
Giá(USDT)
Số tiền(AC)
Thời gian
Mua vào AC
Bán ra AC
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngAC
TổngUSDT
Khả dụng-- AC
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngAC
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác