A3S Protocol

AA/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.0000
Giá thấp nhất 24h
0.0000
Vol 24h (AA)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.0000
Giá thấp nhất 24h
0.0000
Vol 24h (AA)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
AA
Giao thức A3S là một giao thức đa chuỗi để xây dựng tiêu chuẩn địa chỉ của thế hệ tiếp theo, cho phép các địa chỉ được giao dịch, cho thuê và ký quỹ một cách an toàn.
Tổng quan
Tên token
AA
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
1,000,000,000
Sổ lệnh
0.0001

Giá(
USDT
)

(
AA
)

(
USDT
)

0.0000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào AA
Bán ra AA
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngAA
TổngUSDT
Khả dụng-- AA
Giá bán raUSDT
Số lượngAA
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...