1MillionNFTs

1MIL/USDT
0.23684--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.24119
Giá thấp nhất 24h
0.23382
Vol 24h (1MIL)
193.75K
Số tiền 24h (USDT)
45.92K
Giá cao nhất 24h
0.24119
Giá thấp nhất 24h
0.23382
Vol 24h (1MIL)
193.75K
Số tiền 24h (USDT)
45.92K
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
1MIL
1MlnNFTs.com is a smart contract based web3 platform on Ethereum blockchain with 1000x1000 pixels grid. Each pixel is an ERC-721 NFT token with its location. Users will have an opportunity to buy, sell, rent, and paint them to create any picture with any link inside.
Tổng quan
Tên token
1MIL
Thời gian phát hành
-
Giá phát hành
-
Tổng cung lưu hành
1,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(1MIL)

(USDT)

0.23684$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Spot
5X-X Futures
ETF
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào 1MIL
Bán ra 1MIL
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượng1MIL
TổngUSDT
Khả dụng-- 1MIL
Giá bán raUSDT
Số lượng1MIL
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only