Trade Mining
Bắt đầu giao dịch để chia sẻ giải thưởng!
Tất cảVòng Niêm yết mớiVòng Hot CryptoVòng Đặc quyền ETF
Giao dịch Mining là gì?

Trade Mining là một lợi ích độc quyền do MEXC dành cho các nhà giao dịch của chúng tôi. Người dùng có thể giao dịch các mã thông báo đã chọn và chia sẻ nhóm giải thưởng tương ứng. Bạn giao dịch càng nhiều, bạn càng có thể nhận được nhiều phần thưởng.

Quy tắc phân bổ giải thưởng: Tổng số tiền thưởng * Khối lượng giao dịch cá nhân/Tổng khối lượng giao dịch của người tham gia

Lưu ý

a. Chỉ các tài khoản chính mới đủ điều kiện tham gia sự kiện này, các tài khoản phụ không được phép tham gia.

b. Market maker, nhà giao dịch API và Tài khoản tổ chức không đủ điều kiện tham gia sự kiện này.

c. Người dùng có thể tham gia vào nhiều sự kiện, trong đó phần thưởng sẽ được tính dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của người dùng tại mỗi sự kiện.

d. MEXC có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này. Nếu phát hiện người dùng có hành vi gian lận, MEXC có quyền loại người tham gia và hủy phần thưởng đó.

e. Dữ liệu như số tiền giao dịch của người dùng trong ngày, phần thưởng ước tính và tổng thưởng sẽ được cập nhật sau mỗi 1 phút.

f. Tỷ lệ phần thưởng ước tính chỉ dựa trên ước tính hàng ngày. Phí giao dịch tối thiểu được yêu cầu cho sự kiện. Do đó, vui lòng tham khảo số lượng phần thưởng được phân phối thực tế.

mexc