Lợi ích dành riêng cho người dùng mới
Nhiệm vụ cho người dùng mới MEXC
Từ bây giờ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, bạn có thể nhận phần thưởng Futures miễn phí
Hoàn thành xác minh bảo mậtVào Trung tâm Cá nhân Liên kết số điện thoại ngay hoặcMEXC/Google Authenticator
Chỉ dành cho người dùng mới
Hoàn thành xác minh KYCVào Trung tâm Cá nhân Xác thực KYC
Chỉ dành cho người dùng mới
Nạp Mua ngay hoặc Nạp ít nhất 200 U tương đương token cho mỗi giao dịch.
Chỉ dành cho người dùng mới

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Làm thế nào để nhận được phần thưởng trong các nhiệm vụ cho người dùng mới
Trả lời: Khi bạn đã hoàn thành các nhiệm vụ ở trên, hãy nhấp vào "Đổi phần thưởng của bạn", liên hệ với CSKH của chúng tôi để xác minh và nhận phần thưởng 10 USDT khi hoàn thành.
Tại sao tôi không đủ điều kiện cho một số nhiệm vụ?
Trả lời: Các nhiệm vụ trên được giới hạn cho người dùng MEXC đã đăng ký sau khi 'Quyền lợi dành cho người dùng mới' hoạt động. Các nhiệm vụ mua token và nạp token để đáp ứng bất kỳ điều kiện nào.
Tiền thưởng Futures là gì?
Trả lời: Trước khi nhận tiền thưởng Futures, bạn phải mở tài khoản Futures trước, sau đó mới có thể thực hiện giao dịch Futures.
Tại sao phần thưởng của tôi bị mất?
Trả lời: Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trên, bạn có thể nhận được tiền thưởng Futures. Tiền thưởng Futures sẽ bị mất vào ngày thứ 30 kể từ ngày nhận được. Số dư của quỹ thử nghiệm sẽ bị mất.

Hướng dẫn sử dụng tiền thưởng

1.Phần thưởng bonus sẽ được phân phối vào tài khoản Futures của bạn, có thể truy cập trên website chính thức, xem trong [Giao dịch Futures] - [Lệnh Futures] - [Dòng vốn].
2. Tiền thưởng Futures chỉ có thể được sử dụng cho các giao dịch Futures và phần lợi nhuận có thể được rút ra; bản thân Tiền thưởng Futures không thể rút ra.
3. Tiền thưởng Futures có thể dùng để giao dịch và được sử dụng để bù đắp phí giao dịch, lỗ và chi phí vốn.
4.Bất kỳ việc chuyển tài sản nào ra khỏi tài khoản futures sẽ khiến tiền thưởng của bạn bị xóa.
5.Tiền thưởng cho người mới chỉ có thể được sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phân phối. Sau 30 ngày, MEXC sẽ thu hồi tiền thưởng và người dùng cần lưu ý đến rủi ro thanh lý trong khoảng thời gian này.
Sàn MEXC có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện và quyền sửa đổi các điều khoản của sự kiện.
Quay lại đầu trang