การประมูลสล็อต Kusama
โหวตให้โครงการโปรดของท่านและรับรางวัล

การประมูลสล็อต Polkadot

การประมูลสล็อต DOT เป็นการประมูล parachain สําหรับระบบนิเวศของ Polkadotบน MEXC ท่านสามารถใช้ DOT เพื่อโหวตให้กับโครงการ Polkadot parachain ที่ท่านสนับสนุน หลังจากโหวตแล้วท่านจะได้รับรางวัลตามกฎการประมูลของโครงการ

*โปรดอ้างอิงประกาศสำหรับกฎการประมูลและรายละเอียด

โครงการ
ดัชนีแคมเปญ
โหวตที่ได้รับ
รอบระยะเวลาการล็อค
รางวัล
อุปทานทั้งหมด
แอคชั่น
ไม่มีข้อมูล

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

MEXC จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการโหวตจะดำเนินไปอย่างราบรื่น MEXCจะช่วยเหลือผู้ใช้ที่โหวตในเครือข่ายเท่านั้น แต่ไม่ได้รับประกันว่าการประมูลจะประสบความสำเร็จ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทรัพย์สินใดๆ ที่เกิดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การระงับหรือการยุติธุรกรรมอย่างกะทันหัน และความผันผวนของราคาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของตลาด โปรดดูประกาศสำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วม!