การประมูลสล็อต Kusama
โหวตให้โครงการโปรดของท่านและรับรางวัล

การประมูลสล็อต Kusama

ในฐานะ testnet (ทดสอบเครือข่าย) ของ Polkadot mainnet (เครือข่ายอย่างเป็นทางการ) Kusama หน้าที่ฟังก์ชั่นต่างๆทั้งหมดของ Polkadot mainnet และทำหน้าที่เป็นพื้นที่เตรียมการชั่วคราวสำหรับการปรับใช้บน Polkadot ฟังก์ชันที่เสี่ยงจะทดลองทำงานบนเครือข่าย Kusama ก่อน ส่งผลให้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น จะถูกขจัดออกไปล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดตัวบน mainnet (เครือข่ายอย่างเป็นทางการ)จะเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้นการประมูลสล็อตจะเปิดในเครือข่าย Kusama ก่อนและกฎการประมูลจะสอดคล้องกับเครือข่ายหลักของ Polkadot

*โปรดอ้างอิงประกาศสำหรับกฎการประมูลและรายละเอียด

โครงการ
ดัชนีแคมเปญ
โหวตที่ได้รับ
รอบระยะเวลาการล็อค
รางวัล
อุปทานทั้งหมด
แอคชั่น
ไม่มีข้อมูล

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

MEXC จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการโหวตจะดำเนินไปอย่างราบรื่น MEXCจะช่วยเหลือผู้ใช้ที่โหวตในเครือข่ายเท่านั้น แต่ไม่ได้รับประกันว่าการประมูลจะประสบความสำเร็จ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทรัพย์สินใดๆ ที่เกิดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การระงับหรือการยุติธุรกรรมอย่างกะทันหัน และความผันผวนของราคาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของตลาด โปรดดูประกาศสำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วม!