ข้อมูลระดับของการซื้อขายmarginแยก

จำนวนเงินกู้ของใบเสนอราคาหรือการชำระบัญชี crypto ในบัญชีmarginจะกำหนดระดับของท่าน ระดับต่างๆ สอดคล้องกับรายการการชำระบัญชีและอัตราความเสี่ยงเริ่มต้นที่แตกต่างกัน และอัตราความเสี่ยงเริ่มต้นจะกำหนดตัวคูณเลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพ
คู่การซื้อขาย
คู่การซื้อขาย
ระดับขั้น
เลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพ
อัตราความเสี่ยงเบื้องต้น
รายการการชําระบัญชี
วงเงินสินเชื่อ (การชําระราคาcrypto)
วงเงินสินเชื่อ (ใบเสนอราคาcrypto)
ไม่มีข้อมูล