ระบบคําขอบังคับใช้กฎหมายออนไลน์ MEXC Global

ยินดีต้อนรับสู่ระบบคำขอการบังคับใช้กฎหมายออนไลน์ของ MEXC Global เราเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ตามข้อตกลงผู้ใช้และกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้นท่านสามารถขอประวัติหรือข้อมูลจาก MEXC Global โดยตรงผ่านระบบนี้ หรือส่งคำขอและเอกสารสนับสนุนของท่านไปที่ legal@mexc.com

คำเตือน: คำขอไปยัง MEXC Global ผ่านระบบนี้จะทำได้โดยหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้รับหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น คำขอที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดี การขอเข้าถึงข้อมูลแสดงว่าท่านยอมรับว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่งคำขอในฐานะหน่วยงารราชการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย