UNISWAP
UNI/USDT
6.19780.00%
$0.00
สูงสุดใน 24 ชั่วโมง
6.2870
ต่ำสุดใน 24 ชั่วโมง
6.0661
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง (UNI)
28.78K
จำนวน 24 ชม. (USDT)
178.80K
สูงสุดใน 24 ชั่วโมง
6.2870
ต่ำสุดใน 24 ชั่วโมง
6.0661
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง (UNI)
28.78K
จำนวน 24 ชม. (USDT)
178.80K
K-line
ข้อมูลโทเค็น
ต้นฉบับ
TradingView
ความลึก
Loading..
UNI
Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.
ภาพรวม
ชื่อ Crypto
UNI
เวลาที่ออก
--
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาที่ออก
--
อุปทานทั้งหมด
1,000,000,000
ความลึกของตลาด
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

ราคา(USDT)

(UNI)

(USDT)

6.1978$0.00
การซื้อขายในตลาด
จำนวน(UNI)
ราคา(USDT)
จำนวน(UNI)
เวลา
spot
5X-X Futures(ซื้อขายล่วงหน้า)
ETF
การซื้อขายกริด
ซื้อ UNI
ขาย UNI
ลิมิต
ตลาด
ที่มีอยู่-- USDT
ฝาก
ราคาUSDT
จำนวนUNI
ทั้งหมดUSDT
ที่มีอยู่-- UNI
ฝาก
ราคาUSDT
จำนวนUNI
ทั้งหมดUSDT
คำสั่งเปิด (0)
ประวัติการสั่งซื้อ
ประวัติการเทรด
ตำแหน่งปัจจุบัน (0)
คู่การซื้อขาย
วันที่
ประเภท
ด้านข้าง
All
ซื้อ
ขาย
ราคา
จำนวน
Filled
ทั้งหมด
เงื่อนไขทริกเกอร์(กลไก)
ยกเลิกทั้งหมด
ทั้งหมด
จำกัดคำสั่ง
ขีดจํากัดการหยุด
Post only