Kusama slot ng subasta
Bumoto at tumanggap ng mga airdrop

Polkadot slot na auction

Ang DOT Slot Auction ay isang parachain auction para sa Polkadot ecosystem. Sa MEXC, maaari mong gamitin ang DOT para bumoto para sa isang Polkadot parachain project na sinusuportahan mo. Pagkatapos bumoto ay gagantimpalaan ka ayon sa opisyal na mga panuntunan sa auction ng proyekto.

*Mangyaring sumangguni sa anunsyo para sa mga panuntunan at detalye sa subasta

Proyekto
Index ng kampanya
Natanggap na mga boto
Panahon ng pag-lock up
Mga Pabuya
Max na Supply
Aksyon
Walang data

Pagtatatuwa

Susubukan ng MEXC ang lahat para matiyak ang maayos na pagreso ng pagboto. Tinutulungan lamang ng MEXC ang mga user na bumoto sa chain ngunit hindi ginagarantiyahan na magiging matagumpay ang bid. Ang MEXC ay walang pananagutan para sa anumang pagkawala ng asset na dulot ng mga potensyal na panganib kabilang ngunit hindi limitado sa pagsususpinde o pagwawakas ng negosyo, biglaang pagsususpinde o pagtigil ng mga transaksyon, at pagbabago ng presyo na dulot ng paggalaw ng merkado. Mangyaring sumangguni sa anunsyo para sa iba pang mga detalye, salamat sa iyong pakikilahok!