Impormasyon sa Tier ng Nakahiwalay na Margin Trading

Ang halaga ng binanggit na utang o pagsasaayos sa crypto sa margin account ay tumutukoy sa iyong mga tier. Ang iba't ibang tier ay tumutugma sa iba't ibang linya ng pag-liquidate at mga paunang rate ng panganib, at ang paunang rate ng panganib ay tumutukoy sa mga multiplier na epektibong leverage.
Trading pairs
Trading pairs
Tier
Epektibong leverage
Paunang rate ng panganib
Linya ng pag-liquidate
Limitasyon sa Pautang (Pagsasaayos sa crypto)
Limitasyon sa Pautang (Presiyo ng crypto)
Walang data