Online na Sistema ng Paghiling ng Pandaigdigang Pagpapatupad ng Batas ng MEXC

Maligayang pagdating sa Online na Sistema ng Paghiling ng Pandaigdigang Pagpapatupad ng Batas ng MEXC, ibinubunyag namin ang impormasyon ng user sa ilalim lamang ng aming Kasunduan ng User at mga naaangkop na batas. Maaari kang humiling ng mga tala o impormasyon mula sa MEXC Global nang direkta sa pamamagitan ng system na ito o ipadala ang iyong kahilingan at mga sumusuportang dokumento sa legal@mexc.com.

Babala: Ang mga kahilingan sa MEXC Global sa pamamagitan ng sistemang ito ay maaari lamang gawin ng mga entidad ng pamahalaan na awtorisadong kumuha ng ebidensya kaugnay ng mga opisyal na legal na paglilitis sa ilalim ng mga naaangkop na batas. Ang mga hindi awtorisadong kahilingan ay sasailalim sa pag-uusig. Sa pamamagitan ng paghiling ng access ay kinikilala mo na ikaw ay isang opisyal ng gobyerno na humihiling ng isang opisyal na kapasidad. Para sa karagdagang impormasyon pakisuri ang Mga Alituntunin sa Pagpapatupad ng Batas