کیک‌استارتر
رأی دهید و ایردراپ دریافت کنید!

رویداد "کیک‌استارتر" چیست؟

رویداد Kickstarter یک فعالیت در مرحله پیش از راه‌اندازی یک پروژه است که در آن پروژه رأی‌گیری برای راه‌اندازی در MEXC را آغاز می‌کند و سپس توکن‌های خود را به‌طور رایگان برای همه کاربران رای‌دهنده موفق ارسال می‌کند. اگر اهداف تعیین شده برآورده نشود، MEXC پروژه فهرست شده را لغو می کند و توکن رای گیری را باز می کند. این رویداد برای جذب پروژه‌های برتر بیشتر برای فهرست کردن در MEXC و ارائه ایردراپ رایگان به کاربران MEXC طراحی شده است.