کیک‌استارتر

رأی دهید و ایردراپ دریافت کنید!

رویداد "کیک‌استارتر" چیست؟

رویداد ‘کیک‌استارتر’ یکی از فعالیت‌های مرحله قبل از راه‌اندازی پروژه است که در آن پروژه، برای آغاز به کار در MEXC رأی‌گیری برگزار می‌کند و سپس توکن‌های خود را به صورت رایگان بین تمام کاربرانی که رأی خود را با موفقیت ثبت کرده‌اند، به صورت ایردراپ تقسیم می‌کند. اگر اهداف مشخص شده برآورده نشوند، MEXC پروژه لیست‌شده را لغو کرده و قفل توکن‌های رأی‌گیری را باز خواهد کرد. این رویداد به این منظور طراحی شده است که پروژه‌های ممتازتری را برای لیست شدن در MEXC جذب کند و ایردراپ‌های رایگانی را برای کاربران MEXC فراهم کند.