نحوه شرکت در MX Burn

 • چگونه واجد شرایط رویداد شوم؟

  01
  MX را در حساب خود در MEXC نگه دارید و حداقل الزامات تعهد را برای واجد شرایط شدن در رویداد را برآورده کنید.
 • چگونه در رویداد شرکت کنم؟

  02
  می‌توانید توکن هایی MX را سپرده کنید و آنها را در هر زمانی در طول دوره "زمان شروع - قابل فسخ" بازیابی کنید. MX را می‌توان در طول دوره «قابل فسخ - زمان پایان» تعهد کرد و قابل بازیابی نیست.
 • چگونه می توانم جوایز را دریافت کنم؟

  03
  در طول دوره تسویه حساب، جوایز توکن جدید با توجه به نسبت MX تعهد شده توسط شرکت‌کنندگان توزیع می‌شود و توکن‌های متعهد MX آنها برای تخریب کسر می‌شود.