اطلاعات سطوح معاملات مارجین ایزوله

مقدار قرض شما از رمزارز عرضه یا تسویه در حساب مارجین، طبقه شما را مشخص می‌کند. طبقه‌های مختلف دارای حد لیکوئید شدن و نرخ ریسک اولیه متفاوتی هستند و نرخ ریسک اولیه ضریب اهرم اجرایی را تعیین می‌کند.
جفت معاملاتی
جفت معاملاتی
طبقه
اهرم اجرایی
نرخ ریسک اولیه
حد لیکوئید شدن
محدودیت وام (رمزارز تسویه)
محدودیت وام (رمزارز عرضه)
هیچ داده‌ای موجود نیست