سیستم آنلاین درخواست اجرای قانون MEXC Global

به سیستم آنلاین درخواست اجرای قانون MEXC Global خوش آمدید، ما اطلاعات کاربر را صرفاً مطابق با قوانین اجرایی و توافقنامه کاربری خود افشا می‌کنیم. شما از طریق این سیستم می‌توانید سوابق یا اطلاعات را مستقیماً از MEXC Global درخواست کنید و یا درخواست خود و اسناد مربوطه را به ایمیل legal@mexc.com ارسال کنید.

هشدار: درخواست‌های ارائه شده به MEXC Global از طریق این سیستم تنها می‌تواند توسط نهادهای دولتی که مجاز به گردآوری مدارک و شواهد در ارتباط با پرونده‌های حقوقی رسمی مطابق با قوانین اجرایی هستند، انجام شود. درخواست‌های غیرمجاز مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. شما با ثبت درخواست دسترسی، تأیید می‌کنید که یک مقام دولتی هستید که این درخواست را از جایگاه رسمی خود ارائه می‌کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً دستورالعمل‌های اجرای قانون را بررسی کنید