CryptoPunks
UPUNK/USDT
0.01906+0.10%
$0.00
سقف 24 ساعته
0.01916
کف 24 ساعته
0.01900
حجم 24 ساعته (UPUNK)
2.07M
مقدار یک روزه (USDT)
39.42K
K-line
اطلاعات توکن
پایه
حرفه‌ای
عمق
Loading..
UPUNK
Fractions of Cryptopunk NFTs
نمای کلی
نام رمزارز
UPUNK
زمان انتشار
2021-07-29 00:00:00
قیمت انتشار
--
مقدار توکن
250,000,000
دفتر سفارشات
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

قیمت(USDT)

(UPUNK)

(USDT)

0.01906$0.00
معاملات بازار
تعداد(UPUNK)
قیمت(USDT)
تعداد(UPUNK)
Time
خرید UPUNK
فروش UPUNK
در دسترس-- USDT
واریز
لیمیت
بازار
در قیمت بهینه بازار بخرید یا بفروشید. اگر ارزش سفارش شما بسیار بزرگ است، بخش انجام نشده سفارش ممکن است به طور خودکار لغو شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً اینجا کلیک کنید
استاپ لیمیت
هنگامی که قیمت به مقدار مشخص شده توسط شما برسد، سفارش شما به طور خودکار بر اساس تعداد از قبل تعیین شده، ثبت خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً اینجا کلیک کنید
قیمتUSDT
تعدادUPUNK
مقدارUSDT
در دسترس-- UPUNK
واریز
لیمیت
بازار
در قیمت بهینه بازار بخرید یا بفروشید. اگر ارزش سفارش شما بسیار بزرگ است، بخش انجام نشده سفارش ممکن است به طور خودکار لغو شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً اینجا کلیک کنید
استاپ لیمیت
هنگامی که قیمت به مقدار مشخص شده توسط شما برسد، سفارش شما به طور خودکار بر اساس تعداد از قبل تعیین شده، ثبت خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً اینجا کلیک کنید
قیمتUSDT
تعدادUPUNK
مقدارUSDT
سفارش فعلی (0)
تاریخچه سفارش
تاریخچه تراکنش
مدیریت دارایی
جاری
همه
لغو همه
همه
سفارش لیمیت
استاپ لیمیت
Post-only
جفت معاملاتی
زمان
نوع
جهت
قیمت
انجام شده / تعداد
مقدار
قیمت فعال شدن
اقدام