شورت SUSHI3X
SUSHI3S/USDT
0.608+1.50%
$0.00
نرخ کارمزد
0.001%
ارزش خالص
--
سقف 24 ساعته
0.723
کف 24 ساعته
0.588
حجم 24 ساعته (SUSHI3S)
756.36K

معرفی ETF

Please read the Leveraged ETF FAQ before trading.

K-line
اطلاعات توکن
پایه
حرفه‌ای
عمق
Loading..
SUSHI3S
نمای کلی
نام رمزارز
زمان انتشار
لینک‌های مرتبط
قیمت انتشار
مقدار توکن
دفتر سفارشات
0.001
0.001
0.01
0.1
1

قیمت(USDT)

(SUSHI3S)

(USDT)

0.608$0.00
--
معاملات بازار
تعداد(SUSHI3S)
قیمت(USDT)
تعداد(SUSHI3S)
Time
خرید SUSHI3S
فروش SUSHI3S
در دسترس-- USDT
واریز
لیمیت
بازار
در قیمت بهینه بازار بخرید یا بفروشید. اگر ارزش سفارش شما بسیار بزرگ است، بخش انجام نشده سفارش ممکن است به طور خودکار لغو شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً اینجا کلیک کنید
استاپ لیمیت
هنگامی که قیمت به مقدار مشخص شده توسط شما برسد، سفارش شما به طور خودکار بر اساس تعداد از قبل تعیین شده، ثبت خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً اینجا کلیک کنید
قیمتUSDT
تعدادSUSHI3S
مقدارUSDT
در دسترس-- SUSHI3S
لیمیت
بازار
در قیمت بهینه بازار بخرید یا بفروشید. اگر ارزش سفارش شما بسیار بزرگ است، بخش انجام نشده سفارش ممکن است به طور خودکار لغو شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً اینجا کلیک کنید
استاپ لیمیت
هنگامی که قیمت به مقدار مشخص شده توسط شما برسد، سفارش شما به طور خودکار بر اساس تعداد از قبل تعیین شده، ثبت خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً اینجا کلیک کنید
قیمتUSDT
تعدادSUSHI3S
مقدارUSDT
سفارش فعلی (0)
تاریخچه سفارش
تاریخچه تراکنش
ادغام سوابق (0)
مدیریت دارایی
جاری
همه
لغو همه
همه
سفارش لیمیت
استاپ لیمیت
Post-only
جفت معاملاتی
زمان
نوع
جهت
قیمت
انجام شده / تعداد
مقدار
قیمت فعال شدن
اقدام