StarSharks SEA
SEA/USDT
0.02222+2.68%
$0.00
سقف 24 ساعته
0.02254
کف 24 ساعته
0.02132
حجم 24 ساعته (SEA)
1.95M
مقدار یک روزه (USDT)
42.55K
K-line
اطلاعات توکن
پایه
حرفه‌ای
عمق
Loading..
SEA
نمای کلی
نام رمزارز
زمان انتشار
لینک‌های مرتبط
قیمت انتشار
مقدار توکن
دفتر سفارشات
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

قیمت(USDT)

(SEA)

(USDT)

0.02222$0.00
معاملات بازار
تعداد(SEA)
قیمت(USDT)
تعداد(SEA)
Time
خرید SEA
فروش SEA
در دسترس-- USDT
واریز
لیمیت
بازار
در قیمت بهینه بازار بخرید یا بفروشید. اگر ارزش سفارش شما بسیار بزرگ است، بخش انجام نشده سفارش ممکن است به طور خودکار لغو شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً اینجا کلیک کنید
استاپ لیمیت
هنگامی که قیمت به مقدار مشخص شده توسط شما برسد، سفارش شما به طور خودکار بر اساس تعداد از قبل تعیین شده، ثبت خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً اینجا کلیک کنید
قیمتUSDT
تعدادSEA
مقدارUSDT
در دسترس-- SEA
واریز
لیمیت
بازار
در قیمت بهینه بازار بخرید یا بفروشید. اگر ارزش سفارش شما بسیار بزرگ است، بخش انجام نشده سفارش ممکن است به طور خودکار لغو شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً اینجا کلیک کنید
استاپ لیمیت
هنگامی که قیمت به مقدار مشخص شده توسط شما برسد، سفارش شما به طور خودکار بر اساس تعداد از قبل تعیین شده، ثبت خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً اینجا کلیک کنید
قیمتUSDT
تعدادSEA
مقدارUSDT
سفارش فعلی (0)
تاریخچه سفارش
تاریخچه تراکنش
مدیریت دارایی
جاری
همه
لغو همه
همه
سفارش لیمیت
استاپ لیمیت
Post-only
جفت معاملاتی
زمان
نوع
جهت
قیمت
انجام شده / تعداد
مقدار
قیمت فعال شدن
اقدام