شورت ALPHA3X
ALPHA3S/USDT
0.443+2.30%
$0.00
نرخ کارمزد
0.001%
ارزش خالص
--
سقف 24 ساعته
0.521
کف 24 ساعته
0.427
حجم 24 ساعته (ALPHA3S)
737.64K

معرفی ETF

Please read the Leveraged ETF FAQ before trading.

K-line
اطلاعات توکن
پایه
حرفه‌ای
عمق
Loading..
ALPHA3S
نمای کلی
نام رمزارز
زمان انتشار
لینک‌های مرتبط
قیمت انتشار
مقدار توکن
دفتر سفارشات
0.001
0.001
0.01
0.1
1

قیمت(USDT)

(ALPHA3S)

(USDT)

0.443$0.00
--
معاملات بازار
تعداد(ALPHA3S)
قیمت(USDT)
تعداد(ALPHA3S)
Time
خرید ALPHA3S
فروش ALPHA3S
در دسترس-- USDT
واریز
لیمیت
استاپ لیمیت
هنگامی که قیمت به مقدار مشخص شده توسط شما برسد، سفارش شما به طور خودکار بر اساس تعداد از قبل تعیین شده، ثبت خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً اینجا کلیک کنید
قیمتUSDT
تعدادALPHA3S
مقدارUSDT
در دسترس-- ALPHA3S
لیمیت
استاپ لیمیت
هنگامی که قیمت به مقدار مشخص شده توسط شما برسد، سفارش شما به طور خودکار بر اساس تعداد از قبل تعیین شده، ثبت خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً اینجا کلیک کنید
قیمتUSDT
تعدادALPHA3S
مقدارUSDT
سفارش فعلی (0)
تاریخچه سفارش
تاریخچه تراکنش
ادغام سوابق (0)
مدیریت دارایی
جاری
همه
لغو همه
همه
سفارش لیمیت
استاپ لیمیت
Post-only
جفت معاملاتی
زمان
نوع
جهت
قیمت
انجام شده / تعداد
مقدار
قیمت فعال شدن
اقدام