کاربر گرامی MEXC،
بیایید به گزارش سالانه 2022 شما و همچنین به فعالیت ها و سفر MEXC خود در طول سال نگاه کنیم!